Who's Online

We have 24 guests online

Partners

Featured Links:

MICRORESIDENCE NETWORK
Worldwide Network of Micro Artists' Residencies

ArmArtPhoto
Armenia: Art & Photography.

CORPOHOST
Web hosting, domain names, SEO

Res Artis
Worldwide network of artist residencies.

Ceardlann na gCnoc
Visual Art and Media Workshop.

Galerie La Vieille Poste
Gallery and project space for Moorland Productions set in Larroque, S.W. France..

ACCEA
NPAK. Armenian Center for Contemporary Experimental Art.
News from Akos Cultural NGO
Subject: News from Akos Cultural NGO
Send date: 2012-04-17 21:21:49
Issue #: 28
Content:
.
1

Residency exchange between Armenia and UK

vahagnVisual artist Vahagn Hamalbashyan was selected as the 1st artist to participate in the new exchange project between Leeds and Yerevan, through our organisation “Akos” and the School of Design, University of Leeds, from the 16th April to the 7th May, 2012.

We hope to continue with this exchange into the future. 

More information here:


 

Հաջորդ դրամաշնորհը հայ արվեստագետին 

Հայ երիտասարդ արվեստագետ Էլիզա Ղազանչյանը հրավիրվել է Իռլանդիա «Սամկուռա» նախագծի շրջանակներում մասնակցելու «Արվեստագետների կացարան» փոխանակում համագործակցությանը համձայն Ակոսի և Cló-ի միջև պայմանավորցածության: Իռլանդական կողմը փակում է երեք ամիս կեցության, սնունդի և նկարչական նյութերի ծաղսերը` մարտի 21-ից հունիսի 6-ը, 2012 ընկած ժամանակահատվածում:

Էլիզան այն 4 հայ երիտասարդ արվեստագետներց երկրորդն է ով ընտրվեց «Սամկուռա» նախագծի շրջանակներում մասնակցելու «Արվստագետների կացարան» փոխանակում համագործակցությանը Իռլանդիայում 2012թ. ընթացքում: Նա կմասնակցի այնտեղ կազմակերպվող գրաֆիկական և գեղարվեստական տպագրության գործնական աշխատանքներին, կատարելագործելով իր գիտելիքներն այդ և ձեռակերտ գիրք ստեղծելու ասպարեզներում:

For English scroll down:

ElizaArmenian young emerging artist Eliza Ghazanchyan received scholarship from Cló in the framework of Samkura project as residency exchange butween Cló & ACOSS, which allows her to be an artist in residence at Cló Ceardlann for up to 3 months period, from March 21 to June 6, 2012.

Eliza is the 2nd one of 4 armenian artist (after Hrachya Vardanyan) that will be offered scholarship during 2012.
Eliza will participate in the workshop learning skills of printmaking, archiving, collating, editing and designing and making hand-made books. She is invited to share with Cló knowledge of Armenian language and indigenous book craft.

more on:

www.clo.ie
www.samkura.net
www.acoss.org

Your Subscription:

 

1
.

Maillist

Newsletter
Invitation


Receive HTML?